ots yrityssaneeraus

Yksityishenkilön velkajärjestely

  • Yksityishenkilön velkajärjestelyn edellytyksiä ovat, että velallinen on ensin pyrkinyt sovintoon velkojiensa kanssa. 
  • Velallisen tulojen ja velan suhde on sellainen, että velallinen ei kykene maksamaan velkojaan eikä siihen ole odotettavissa korjausta.  
  • Yksityishenkilön velkajärjestelyä voi hakea, kun velkojen määrä on kohtuuttoman suuri maksukykyyn nähden tai velan lyhentäminen on ylivoimaista.

 Avustan yksityishenkilöitä hakemaan veloilleen järjestelyä.

 Yrityssaneeraus

  • Yhtiölle yrityssaneeraus on vaihtoehto silloin, kuin muut velalliset eivät ole ennättäneet hakea velkaantunutta yritystä konkurssiin.  
  • Tai kun on oletettavissa, että yhtiö ei mahdollisesti kykene lyhentämään velkoja ja maksamaan laskuja sitä mukaa, kun ne erääntyvät maksettavaksi.

 Yrityssaneerauksen tavoite on sovitella velkojen määrää ja saada yhtiön liiketoiminta voitolliseksi.

 Velkasaneerauksesta annetun lain 2 luvun 6 ja 7 §:ssä ovat edellytykset ja esteet yrityksen hakeutumiselle velkasaneeraukseen.

 Yrityssaneerauksia ja yrityssaneerauksen yhteydessä tehtäviä yhtiön liiketoiminnan sulautumista, jakautumista, liiketoimintasiirtoja ja osakevaihtoja teen yhdessä asianajotoimiston kanssa.