otsyritystalousrik..

Yritystä kohtaa vahinko kun siihen tarjoutuu mahdollisuus ja tilaisuus tekee varkaan.  Yleisimmin kavalluksen tekee hyvä ystävä jonka tunnet jo vuosia, paras kaveri, luotettavin yhtiökumppani, ammattitaitoisin työntekijä, sukulainen tai aviopuoliso.

Kavalluksen välitön vaikutus on joko vähäinen tai merkittävä taloudellinen tappio. Jos kavallukseen on osallistunut useampi työntekijä, on teillä edessä uusien työntekijöiden rekrytointi tai töiden uudelleenjärjestely. Ja koska kavallusta ei kirjata asianmukaisesti kirjanpitoon, kirjanpitonne ei vastaa todellista tilaa ja sen päivittäminen tietää lisää töitä. Jos vahingon kärsinyt yrittää painaa asian villaisella tai lakaista ongelman maton alle, voi ikävimmässä tapauksessa vahingon kärsinyt joutua itse vastuuseen varojen siirtymisestä pois yhtiöltä.

Jos kavallus tulee julki, yrityksen imago kärsii. Tämä vaikuttaa haitallisesti yrityksen työilmapiiriin, karsii yhteistyökumppaneita ja vaikuttaa kielteisesti pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Ongelmien tultua julki mitä ilmeisimmin jonkin aikaa teidän myyntilaskuja ei välttämättä makseta eräpäivään mennessä. Ikävimmässä tapauksessa, väärinkäyttö saattaa johtaa toiminnan keskeyttämiseen.

Ilmi tullutta kavallusta ei saa ”lakaista maton alle”. Tapahtunut kavallus tulee torjua voimakkain määrätietoisin ottein. Kuitenkin kavalluksen poistaminen tulee tapahtua herättämättä ulkopuolisten huomiota.

Avustan teitä tutkimaan tapahtuneen. Puutun tilanteeseen. Kaikissa toimissani pyrin välttämään uusien vahinkojen syntymistä – liiketoiminnan lamautumista, henkilöstön riitaantumista, asiakkaiden luottamuksen menettämistä yhtiön henkilöstöön tai liiketoimintaan. Jos kirjanpitoa on tärvelty, se tulee korjata sen jälkeen kun kavallus on tullut ilmi.