ots viranomaismenettelyt

 • Tutustun esitutkinnan aineistoon.
 • Tarkistan esitutkinnassa käytetyn tiedon oikeellisuuden.
 • Puutun viranomaisten mahdolliseen mielivaltaiseen, puolueelliseen tai tosiseikkoja väristelevään tms. käytökseen.  
 • Laadin lisäselvitykset ja avustan tilanteen ratkaisemiseksi.
 • Esitutkinnan päätteeksi laadin loppulausunnon.
 • Jos katsotaan tarpeelliseksi, laadin tutkintapyynnön.

Asiamies ja yleinen asioiden hoitaminen

 • Osakkaan asiamies.
 • Yhteydenpito viranomaisiin.
 • Yhteydenpito, lausunnot ja selvitykset ulosottoon.
 • Yhteydenpito, lausunnot ja selvitykset konkurssipesän hoitajalle
 • Kirjalliset vastaukset ja muut selvitykset käräjäoikeuteen