otsveroneuvonta

Verotarkastukset

Lähtökohtaisesti lienee niin että meidän tulee luottaa ihmisiin, joiden kanssa joudumme tekemisiin päivittäin. On luotettava liikekumppaniin ja viranomaiseen. Hallintolaki ja verolakien perusteella laaditut verohallinnon ohjeetkin vaativat veroviranomaista ohjaamaan ja opastamaan – ei tekemään kupruja. Tästä huolimatta olen liiankin usein joutunut toteamaan tosiasioiden vääristyvän niin, että ne ovat vahingoksi verovelvolliselle. Tämän vuoksi on suositeltavaa käyttää verotusmenettelyn tunteva asiantuntija varmistamaan tapahtuman lainmukaista käsittelyä.

Avustan yrityksiä verotarkastuksen aikana käytävissä keskusteluissa. Avustan osallistumalla alku- tai loppukeskusteluun. Keskusteluihin osallistuminen on tehokas tapa turvata yhtiön etu.

Laadin vastineet ja valituskirjelmät. 

  • Valvon että tarkastuksen aikana ei vääristellä asioiden todellista tilaa
  • Valvon että mahdollista kirjanpidon virheiden vaikutusta ei vääristellä.
  • Tarkastuksessa noudatetaan verolakeja ja hyvää verotarkastustapaa.   
  • Valvon muiden verotarkastukseen liittyvien viranomaisten menettelyn lainmukaisuutta.
  •  Laadin lisäselvitykset ja vastineet.

Jälkiverotus

  • Verotusesityksen perusteisiin perehtyminen.
  • Oikaisuvaatimuksen laatiminen

Kun vaaditaan verotusesityksen oikaisua tai kumoamista.

  • Käydään läpi verotarkastuksen vaiheet.
  • Tutustutaan verotusesitysten perusteluihin.
  • Laaditaan oikaisuvaatimus tai valituskirjelmä hallinto-oikeuteen.